Ch Lido vom Johanneshauch ROM SchH II Kkl I

Ch Lido vom Johanneshauch ROM SchH II Kkl I

Breeder: 
Owner:
DOB: September 15, 1952


 
Kosak vom Holzheimer Eichwald SchH I
Arry von Eilsbrunn SchH III
Kudrun von der Natternburg SchH III
Ch Lido vom Johanneshauch ROM
Lord vom Zenntal SchH II
VA Ilse vom Sieghaus SchH II
V Burga von der Marienbrucke SchH I 


Progeny
Dams
1962 GV Ch. Yorkdom's Pak ROM
V Jutta von Colonia Agrippina

Ch. Victoria of the Harrisons ROM

Ch. Ilse v Schwanbergsblick
Eris vom Meller Land
Ch. Anthony of Ireton
Ireton's Trudi of Bergau
Ch. Lisa v Ynghaus
Park's Prinzessin
Ch. Ebony Velvet of Fama Pines
Black Myth of Fama Pines
Ch. Josalia's Octavius
Josalia's Gabriele