V Odo z.d. Sieben-Faulen SchH III Kkl 1

V Odo z.d. Sieben-Faulen SchH III Kkl 1
SZ 517583
Born: November 24th, 1937
  VA Hussan v Haus Schutting

V Brando v Heidelbeerberg SchH III

Donna vd Bereitschaftz-Polizei
V Odo z.d. Sieben-Faulen SchH III Kkl 1

Wotan v Stolzenfels (Curt son)

V Hexe zd Sieben-Faulen


Boda v Bilhof PH
 


Progeny:
  • V Billo vom Oberviehland
  • V Blanka vom Oberviehland