V Nute v Bern SchH I

 

V Nute v Bern SchH I

Breeder: 
Owner:
DOB: August 27, 1938


 
VA Odin v Stolzenfels
V Odin v Grunen Eck
Amala v Grunen Eck
V Nute v Bern SchH I
VA Bodo von der Brahmenau HGH/ZPr
Thora v Bern
Viki von Bern 


Progeny
Sires
V Billo v. Oberviehland SchH III, FH
V Blanka vom Oberviehland