Ch. Linnloch South Pacific ROM

Ch. Linnloch South Pacific ROM
GS-27977G26F
Breeder:  Dorothy Linn
Owner: Barbara B. Frohman and Dorothy Linn
DOB: November 25th, 1988
  Ch. Covy's Mazarati of Tucker Hill ROM

Ch. Linnloch Peter Gunn TC
  Linnloch Farrah of Gem Crest TC
Ch. Linnloch South Pacific ROM

Ch. Covy's Mazarati of Tucker Hill ROM

Linnloch Bubbalou

  Linnloch Primarose of Deltar
 

1998 Register of Merit Dam

Progeny
Sires
Ch. Linnloch Raggedy Ann
Ch. Arelee's Gunrunner
Ch. Linnloch Vionnet Frohbara
Linnloch Bali 'Hai
Ch. Arelee's Gunrunner
Linnloch C'est Moi
Ch. Arelee's Gunrunner